TR EN

Rüzgârlı Bahçe...

" Buca-Tınaztepe Konut Projesi (BTK), İzmir Körfezine egemen Buca sırtlarında bir vadinin iki yamacına yayılmış bir konut projesi olarak farklı aşamalarda inşa edilmek üzere planlanmıştır. Kullanıcıların konut ve sosyal yaşantılarına yönelik olanaklarının geliştirilmesi temel düşüncesi ile sosyal alanların yer aldığı ana avlu çevresinde gelişen bir kurgu dahilinde planlanmıştır. Erişimi kolay, sosyal donatıları ve geçiş mekânları ile kullanıcılarına farklı olanaklar sunan bir yapı grubu olması hedeflenmiştir. Tamamlanmış olan 1. aşamada sosyal alanlar ve yüzme havuzu, avlu ortasında kullanıcıların bir araya gelebilecekleri, arazinin farklı kotlarından kolayca ulaşılabilen bir platform oluşturmaktadır.

Yaz aylarındaki iklimin zorlayıcı etkilerini hafifletmek üzere egemen rüzgârı kesmeden, manzaraya açılan bir tasanm ortaya konmuştur. Topografyanın getirişi olarak ortaya çıkan, eğime oturan bloklar için alt zemin ve üst zemin katlardan girişler sağlanmıştır. Bütün katlar galeri ve ışıklıklar ile birbirine bağlanmıştır. Bu ışıklıklann aynı zamanda rüzgâr bacası olarak blok içlerindeki doğal hava dolaşımını hızlandırması amaçlanmıştır. Araç trafiği arsa çeperinde çözümlenerek bloklar arasında olabildiğince büyük yeşil alanlar elde edilmiştir. Yerleşke genelinde ele alınan '"avlu-bahçe" kurgusunun sonucu olarak avlularda başlayan yeşil dokunun, blok hollerinde oluşturulan galerilerde sürekliliğin sağlanması kurgulanmıştır. Tünel kalıp sisteminin alışılageldik kısıtları, yapı kütlesinde oluşturulan boşluklar, geniş açıklıklar, konsollar vb. akılcı çözümler ile esnetilmiştir. Cephe düzenindeki tekrar etkisi ve gridal kompozisyonun sürekliliği, kullanılan zıt renkler ve doluboş oranlarıyla monotonluktan sıyrılarak yapıların nitelikli bir dokuya bürünmesi sağlanmıştır. Proje genelinde kat holleri, günlük yaşamdan, özel yaşama geçiş mekânı olarak ele alınmıştır. * Bütün bloklarda kat holleri, cepheye açılmış, günışığı ile yaşayan mekânlar planlanmıştır. Kat hollerinde oluşturulan galeri boşlukları ve ışık bacaları ile mekân zenginliğinin yanında komşuluk ilişkilerinin güçlenmesi hedeflenmiştir. Proje, tasanm aşamasından uygulama aşamasına kadar BIM platformunda LOD 300 düzeyinde tamamlanmıştır.

Referanslar *Altay, B.; "The Impact of Near-Home Envirorıments on Residents' Psydıo-Social Needs: A Comparative Study". International Symposium on Culture and Space in Home Environment, İstanbul Technical University with IAPS, İstanbul, Turkey, 1997.