TR EN

SAP Yenileşim Merkezi

MuuM için, teknoloji ve yenileşim alanında çalışan nitelikli beyin gücünün kullanımına yönelik olarak tasarlanan SAP Yenileşim Merkezi’nin iç mekânlarında yaratıcı, yenilikçi ve esnek bir atmosfer yaratırken İstanbul’un karakteristik niteliklerini hissettirmek ve SAP’nin kurumsal değerlerini yansıtmak en önemli çıkış noktaları olmuş. Tasarımın ana felsefesini Amerika’daki Silikon Vadisi’nde filizlenen ve çağdaş iş yaşamında önemli unsurlardan biri haline gelmiş “tasarım odaklı düşünme” (design thinking) teması oluştururken, kullanıcılarını bitmemişlik hissi ile motive eden bir garaj atmosferi yaratılması hedeflenmiş. Kullanılan bütün mobilyaların mobil olması ve büronun her gün yeniden biçimlenebilecek esnekliğe sahip olması tasarımın öteki önemli ölçütleri olmuş. SAP Yenileşim Merkezi, kullanıcılarına bulundukları mekânı her gün yeniden biçimlendirebilme esnekliği tanıyan yaratıcı ve yenilikçi bir çalışma ortamı sunuyor.

SAP Yenileşim Merkezi, temelde alışılagelen tekil ve ortak çalışma alanlarından farklı olarak “meydan” temasıyla düzenlenmiş. Açık kafeterya ile tamamlanan büyük bir ortak alanda planlanmış tematik bölümlerin yerel, kültürel ve sosyal dokunuşlar yardımıyla mekânın kimliğini öne çıkarmaları hedeflenmiş. Böylece bu alan, bir yandan farklı sosyalleşme olanakları sunarken, öte yandan esnek teknolojik altyapısı sayesinde ortak çalışma alanı olarak kullanılma olanağına sahip olmuş.
“Cadde” temasıyla ele alınan uzun koridor alanı, İstanbul’un farklı semtlerindeki caddelerin güncel bir yorumu olarak, samimi bir ortamda çalışma ve iletişim olanağı sunan oturma alanlarından oluşmuş. Aynı zamanda, duvarlarında bulunan artistik İstanbul siluetleriyle İstanbul teması vurgulanmış. “Cadde” üzerinde yer alan odacıklar, İstanbul’un Gezi, Bebek, Maçka gibi simgesel parklarının adları ile tanımlanarak kullanıcıların bir ya da iki kişi çalışabileceği özel çalışma ortamları olarak tasarlanmış. Mekânın ana kullanıcıları olan yazılım geliştiricileri için ise İstanbul’un köklü semtlerinden, Beyoğlu, Kadıköy, Balat ve Karaköy‘den adını alan 4 çalışma alanı planlanmış. Tematik tasarımın amacı, farklı çalışma gereksinimlerine uygun alternatifler sunmak ve kullanıcıların İstanbul’u simgesel anlamda yaşayarak, yerel değerlerle bağlantı kurabilmelerini sağlamak olmuş.
Proje alanı, esnek altyapısı ve hareketli mobilyaları sayesinde kullanıcılara, yaklaşımlarını, stratejilerini ve yöntemlerini her gün en baştan yeniden değerlendirebilme ve düzenleyebilme olanağı sağlayacak bir alan olarak tasarlanmış. Tasarımda, kullanılan malzemeler, gerek SAP’nin gerekse Teknopark’ın sürdürülebilirlik tasarım şartnamelerine uygun olarak geri dönüştürülebilir ya da yerel ürünlerden tercih edilmiş