TR EN

Adana Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Kampüsü

Tasarım, ABTÜ Rektörlüğü'nün ortaya koymuş olduğu temel kavramlar doğrultusunda 'kent parkı' teması ile bir 'peyzaj alanı' olarak ele alınmıştır. Kampüs planlaması iki ana kurgu etrafında gelişir: -kent merkezi odaklı kampüs; -rekreasyon/kent parkı odaklı kampüs. Proje alanı, hakim rüzgar yönünde, birbirine paralel iki ana yapılaşma aksı etrafında gelişen yapı grupları olarak kurgulanmıştır. Bu yapılaşma aksları 'kampüs omurgası' ve 'teknokent omurgası' olarak tanımlanabilir. Sosyal hayatın gelişimi bu omurgaları gündüz (kampüs) ve gece (teknokent) olarak da tanımlar. Böylelikle kampüs gece ve gündüz yirmi dört saat boyunca canlı bir kentsel odak oluşturur.