TR EN

Düzce Merkez Eğitim Kampüsü

Tasarım, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaya koymuş olduğu temel kavramlar doğrultusunda ''iletişim'' teması ile bir ''sosyo-kültürel eğitim alanı'' olarak ele alınmıştır. Eğitim kampüslerinin oluşumları sürecinde, kentin bu parçasının yeni bir ''kent merkezi'' olması yolunda gerek fiziksel formun geliştirilmesi gerekse kamusal mekan kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda tasarım, ''kullanıcılarına mutluluk verici bir yerleşke'' teması ile, çevresel ve iklimsel veriler doğrultusunda, gelişimine açık, esnek, etaplanabilir, modüler, çevreci, ekonomik, sürdürülebilir örnek bir yerleşke olarak kurgulanmıştır.