TR EN

Çanakkale Sosyal Konutlar

Proje alanında yapılması planlanan kentsel dönüşüm, sosyal boyutu ile kente olan yansımalarının iyi planlanması gereken, tüm paydaşların (kullanıcılar, yerel otoriteler, tasarımcılar, uygulayıcılar vs.) birlikte yol alacağı ve hassas bir şekilde yönetilmesi gereken bir süreç olarak ele alınmaya çalışılmıştır.

Kentsel dönüşüm alanı kullanıcılarına sürekli olanaklar sunarken kenti ve kentliyi de içine alarak farklı sosyo-kültürel gruplardan gelen bireyleri bir araya getiren bir “kent parkı” olarak düşünülebilir. Bu tür bir kent parkı her yaştaki, farklı kültür kökenli kullanıcının entegre olabileceği bir örnek iletişim alanı niteliği taşımalıdır.

Kullanıcıların sosyal yaşantılarına yönelik olanaklarının geliştirilmesi amacı ile kentin diğer işlevsel unsurları ile ilişkilendirilerek planlamanın etki alanının genişletilmesi ve bu kurgunun günlük yaşantıya aktarılması tasarımın temel noktası olarak öne çıkmaktadır. Sosyal alanda eşitlik, şeffaflık ve katılımcılık kavramlarının güçlendirilerek vurgulanması da önem arz eden tasarım kriterleridir.

Tasarımda; arazi ve imar koşulları analiz edilerek yer ve zamanın gerekleri ile uyum içinde olan, çağdaş bir mimari ve çevre düzenlemesini yalın bir mimari dil kullanılarak ortaya konmuştur.