TR EN

Türkiye Noterler Birliği

Türkiye Noterler Birliği Binası’nın kullanıcılar için bir “iletişim ortamı” olarak planlaması, tasarım felsefesinin temelini oluşturmaktadır. İç ve dış mekan arasındaki bağlantılar, noterler ve toplum arasındaki iletişimi güçlendirirken aynı zamanda sosyal bir çalışma ortamı yaratmaktadır.

Avlu etrafında gelişen, geleneksel kervansaray plan şemasının  modern bir yorumu olarak ele alınan yapı, kullanıcılarına çağdaş ve verimli çalışma ortamı sağlamaktadır.

Atrium, konferans fuayesini, giriş ve sergi holünü, kat köprülerini kapsayan, sosyal ve çalışma alanları ile iç bahçeyi görsel ve fonksiyonel olarak bağlayan bir hacim oluşturmaktadır.

Yapı kurgusunun berraklığı, algıya açıklık, mekanlar arasındaki sürekliliğin sağlanması, saydamlık gibi özellikler, tasarımın her aşamasında öne çıkan faktörler olmuştur.