TR EN

Balparmak Fabrika Ofisleri

Bal fabrikası ile bütünleşik ofis yapısı, sahip olduğu iç boşluğun çok amaçlı sosyal alan olarak çözümlenmesi ve bunun etrafında gelişen ofisler, toplantı ve konferans salonları, yemekhane ve yönetici ofislerinden oluşan bir program dahilinde planlanmıştır. Yapının yüksek tavanlı hacmi, ofislerin asma katlı olarak çözümlenmesine imkan tanımıştır. Endüstriyel yapının yalın strüktürü ve mekanik-elektrik bileşenler, olduğu gibi korunarak tasarımın bir parçası halinde ele alınmıştır. İç boşluk ve teraslar çalışanların sosyalleşmesine imkan tanıyan iletişim ortamları olarak kurgulanmıştır.