TR EN

Gökçeada Lise Kampüsü

Gökçeada Lise Kampüsünün oluşumu sürecinde, kentin bu parçasının yeni bir “kent merkezi” olması yolunda gerek fiziksel formun geliştirilmesi, gerekse kamusal mekan kalitesinin arttırılması hedeflenmiştir. Açık alan düzenlemesi, spor alanları, konferans salonu ve kütüphane gibi sosyal alanlarıyla Gökçeada Lise Kampüsü belirtilen kamusal mekanı, iletişimi ve esnek kullanımı kentlisine vaat eder niteliktedir. Gökçeada’nın sahip olduğu coğrafi değerler düşünüldüğünde, tasarımı gerçekleştirilecek olan lise yerleşkesinin, adanın ötesine geçerek farklı coğrafyalardan gelen kullanıcıların da ilgisini çeken bir “doğal park” haline gelebileceğini öngörmek yanlış olmayacaktır.

Tasarımda; arazi ve imar koşulları çerçevesinde, yerin ve zamanın gerekleri ile uyum içinde olan, çağdaş bir mimari ve çevre düzenlemesi düşünülmüştür. Bu bağlamda Gökçeada Lise Kampüsü tasarımı, “kullanıcılarına mutluluk verici bir yerleşke” temasıyla, çevresel ve iklimsel veriler doğrultusunda, gelişime açık, esnek, ekonomik, sürdürülebilir örnek bir yerleşke olarak kurgulanmıştır.