TR EN

Kocaeli Eğitim Kampüsü

Tasarım, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaya koymuş olduğu temel kavramlar doğrultusunda ''iletişim'' teması ile bir ''sosyo-kültürel eğitim alanı'' olarak ele alınmıştır. Eğitim kampüslerinin oluşumları sürecinde, kentin bu parçasının yeni bir ''kent merkezi'' olması yolunda gerek fiziksel formun geliştirilmesi gerekse kamusal mekan kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda tasarımın topografya ile bütünleşmesi, çevresel ve iklimsel veriler doğrultusunda gelişime açık, esnek, etaplanabilir, modüleri kompakt, çevreci, ekonomik, sürdürülebilir ve herşeyden önemlisi kullanıcılarına mutluluk verici bir yapı olması adına tasarım gerçekleştirilmiştir.